VẤN ĐỀ KÍCH THÍCH TỦY TRONG MÀI RĂNG

VN ĐỀ KÍCH THÍCH TY TRONG MÀI RĂNG
M
i scan thip vào răng liên quan đến mcác ng ngà và che lên các đuôi
nguyên bào ngà
đều gây ra phn ng mô ty. Loi, thi gian và mc độ phn
ng thay đổi tùy theo nhit độ, áp lc và loi kích thích hóa hc tcác cht làm
s
ch xoang hay cht trám.
T
n thương mô do các kích thích và các phn ng có thhoàn nguyên hay không
hoàn nguyên: Trong nh
ng trường hp thun li (nhit độ không lên quá 40o C
(104
0 F), không có áp lc quá mnh, chdùng hóa cht có tính tương hp sinh
h
c), thì nguyên bào ngà btn thương hoàn nguyên, viêm cp thóang qua vùng
ngo
i vi ca ty và kích thích slượng và tc độ lng đọng ngà lp thba.
1. V
nhit độ
- Nhit độ trong ty tăng ln hơn 100 C (220F) gây kết ta protein và hoi
t
mô và tế bào không hoàn nguyên.
- Khi s
a son xoang vi nước làm mát ti ưu, nhit độ chtăng nh. Nếu
d
ng cquay và bmt không được làm mát đủ, như khi ct bng đĩa,
nhi
t độ ca ty có thtăng lên 15oC (27oF) và gây hoi tty.
- Khi l
y du cùi răng nếu vt liu ly du quá nóng khi đưa vào, nhit độ
ca ty có thlên cao đến 53oC (127oF): Resin acrylic ttrùng hp có
th
làm tăng nhit độ bung ty lên 75oC (167oF). Phn ng ta nhit ca
composite ít h
ơn, chlàm tăng nhit độ ca ty khong 2-5oC (3,6o-9oF).
Do
đó trong trường hp xu nht, lp nguyên bào ngà chết trên din rng
và có hi
n tượng viêm vi sthâm nhp bch cu, nh hưởng trên phn
l
n bung ty thân răng, có nhng hu qukhông hoàn nguyên và nguy
hi
m cho ssng ca răng.
2. V
vt liu:
- Ph
n ng viêm ty cp nng có thxy ra khi bnh nhân nhy cm vi
thành ph
n ca vt liu. Langeland phát biu: “stăng độ dày ngà theo
tu
i và gim tính thm do to ngà quanh ng không làm gim hu qu
ca vic sa son răng người ln tui”. Mt lp ngà dày gia xoang và
t
y không bo vệ được mô ty khi các kích thích khi sa son hay kích
thích c
a hóa cht. Mc độ thay đổi ca ty phthuc vào thành phn
hóa h
c ca cht trám hơn là chiu dày ca lp ngà còn li (khong cách
t
i ưu từ đáy xoang đến bung ty là khong 1mm)
- Ngay c
khi có ngà thba cũng không thbqua nhng nguyên tc sinh
h
c nghiêm ngt trong vic sa son xoang. Đáp ng ca ty và nguyên
bào ngà
đối vi kích thích do kthut sa son hay vt liu trám bng
cách t
o ngà thba không chng minh được vic dùng nhng kthut
và v
t liu này để kim soát gii hn ca sự đáp ng. Sto ngà thba ít
khi th
y trong 4 tun đầu sau kích thích và cn nhiu tháng để stăng
cường thành ngà có ý nghĩa trên lâm sàng. Hơn na, trong nhiu trường
h
p, điu này không hxy ra, hay chxy ra sau khi có ssa son gn
t
y hay chn thương đủ gây hoi tcác nguyên bào ngà. Vì nhng lý do
này mà vi
c thc hin kthut trên lâm sàng vi hy vng có được sto
ngà th
ba là không đúng.
C
n nhn mnh rng cho dù ngay cnhng can thip điu trtht cn thn
thành công và ch
gây ra tn thương ty tm thi và nhiu khnăng hoàn nguyên
thì
nh hưởng ca nhiu ln can thip như vy có thcng dn và gây ra nhng
t
n thương không sa cha được. Răng được điu trkhông có triu chng gì
trong hàng tháng hay th
m chí hàng năm cũng không thbo đảm là điu trị đã
thành công và s
không gây tn thương gì.

Không có đánh giá nào cho sản phẩm này.

Viết đánh giá

Chú ý: Không sử dụng các định dạng HTML!
    Chưa tốt           Tốt

© Copyright 2019-2022 Big Dental.

Đăng ký nhận tin

Đăng ký email để nhanh chóng nhận được các thông báo về khuyến mại, chương trình giảm giá của chúng tôi

Địa chỉ

Big Dental

Dr San