Các thuốc cần tránh ở trẻ em

Download

-chloramphenicol : có tác dụng ức chế tủy xương

-AIS là dẫn xuất của cortisone có thể ức chế sự phát triển và liền sẹo, suy giảm miễn dịch, suy thượng thận, tích nước 

-tetracycline: ccđ dùng dưới 8t

-sulfamide: hay dị ứng cà gây suy thận. Thường chỉ định trong trường hợp viêm màng não và viêm phổi

Công thức tính liều uống:

  + công thức của Catzel:

K: 2: trẻ<1 năm tuổi

    1.5: trẻ 1-12 tuổi

    1,25: trẻ 12-18 tuổi

 + công thức của Hanneket

K: 2,5: từ 0-6 tuổi

    2: 7-16 tuổi

    1.5: 17-36 tuổi

    1.25: 37-56 tuổi

+ tham chiếu theo diện tích da