Giấy cắn 12 micron.CK

Download

GIẤY CẮN SIÊU MỎNG 12 MICRON

Kích thước:

    - Dày: 12 micron

    - Rộng: 22 mm

    - Dài: 25m

Màu: Đỏ / Xanh / Đen

Giá: 449K/1 cuộn